Teaser

Cíle České kitové federace

Česká kitová federace, registrovaná u Ministerstva vnitra jako národní federace sdružující členy za účelem propagace a organizace aktivit spojených se sporty využívající řiditelné tažné draky/ kite sporty. ČKF je oprávněna sdružovat jednotlivce, kluby, asociace v České republice a jednat ve prospěch svých členů. ČKF je registrována u mezinárodní kiteboardingové asociace IKA a zprostředkovává komunikaci pro kitery v České republice s tímto subjektem.

 • Šíření zásad pro bezpečné provozování sportů využívajících řiditelné tažné draky, dále jen ''kitové sporty'' (kiteboarding, snowkiting, landkiting).
 • Publikování a sumarizace informací z oblasti kitesportů.
 • Propagace kite sportů.
 • Zajišťování vstupu, organizace a udržování kitových revírů v České republice.
 • Delegování a podpora regionálních zástupců pro jednání s místními samosprávami případně vlastníky pozemků.
 • Organizace kitových revírů, vymezení zón pro kitové sporty, imformace pro kitery i veřejnost. Spolupráce s místními samosprávami a vlastníky pozemků.
 • Organizace a propagace závodů Mistrovství republiky a Českého poháru.
 • Kvalifikace reprezentace České republiky v oblasti kitových sportů.
 • Organizace a výsledků a oficiálních žebříčků započítávaných do mezinárodního bodového systému.
 • Vývoj vzdělávacích programů pro začínající i pokročilé kitery, instruktory/trenéry, rozhodčí apod.
 • Organizování vzdělávacích programů, kempů a seminářů.
 • Organizace sítě škol pod hlavičkou ČKF a jejich podpora a propagace.
 • Organizace sítě klubů pod hlavičkou ČKF a jejich podpora.
 • Doporučovat a propagovat výuku ve školách revidovaných ČKF a dodržujících standardy ČKF.
 • Propagovat bezpečné provozování kitových sportů, zpřístupnění pojištění pro kitové sporty.
 • Účastnit se a podporovat co nejvíce akcí / veletrhů / seminářů v oblasti kitových sportů v České republice i zahraničí.
 • Spolupráce s dalšími subjekty na národní i mezinárodní úrovni.
 • Intenzivně rozšiřovat členskou základnu mezi jednotlivci, kluby, školami pro zvýšení příjmů a efektivity činnosti ČKF a naplňování jejich cílů.
 • Podpora a trénink/coaching mladých talentů.
 • Podpora a propagace akcí organizovaných kluby.

Předchozí stránka: Výbor České kitové federace
Následující stránka: Dokumenty České Kitové Federace

Created: Exaltor - grafika, webdesign, reklama