Teaser

Staň se členem

Formulář pro přihlášení a podrobný postup najdete zde: členství v ČKF

Základní informace o členství v ČKF

 Vznik a zánik členství:

Členství v ČKF vzniká: doručením písemné nebo elektronické přihlášky, zaplacením členského příspěvku a souhlasem výboru sdružení.

Členství v ČKF zaniká: doručením písemného oznámení člena o vystoupení výboru sdružení, rozhodnutí členské schůze o vyloučení, nezaplacení členských příspěvků nebo úmrtí člena .

Členská práva a povinosti:

K členským právům náleží především právo využívat všech výhod spojených s členstvím v ČKF, účastnit se členských schůzí, hlasovat, volit a být volen. K hlavní členským povinnostem patří dodržování stanov a vnitřních předpisů, řádné placení členských příspěvků a řádné a svědomité vykonávání svěřených funkcí.

Created: Exaltor - grafika, webdesign, reklama