Teaser

Členství v ČKF

Záležitosti týkající se členství v ČKF upravují především Stanovy ČKF a členem ČKF se může stát fyzická i právnická osoba. Členství v ČKF může být individuální, nebo může být spojeno s členstvím v některé ze základních organizačních složek ČKF, tj. s členstvím v klubu nebo oddíle. Řádným členem se může stát fyzická i právnická osoba, která má zájem o činnost v ČKF a zaváže se dodržovat jeho stanovy a vnitřní předpisy. Členství v ČKF není omezeno věkem. Vstup osob mladších patnácti let je však podmíněn souhlasem jejich zákonného zástupce.

Předchozí stránka: Novinky
Následující stránka: Staň se členem

Created: Exaltor - grafika, webdesign, reklama